diplomatair.md

cursuri

Cursuri Aeronautice Specializate:

1. Instruirea însoțitorilor de zbor.

 • Instruirea inițială a însoțitorilor de bord în conformitate cu Programul aprobat și eliberarea unui certificat de absolvire a cursului.

2. Instruire tehnică reglementată în domeniul aviației civile.

 • Obținerea licenței de recunoaștere europeană – EASA Part -147 formare și examenarea.

3. Instruire nereglementată în domeniul aviației tehnice:

1.1 Operațiuni aeriene:
 • Înregistrarea aeronavelor.
 • Operațiuni aeriene – Meteorologie.
 • EASA Air Operations – Introducere.
 • EASA Air Operations – NCC.
 • EASA Air Operations – SPO (Operațiuni specializate).
 • EASA Air Operations – Transport aerian comercial.
 • Curs de formare pentru licențierea echipajelor de zbor EASA (UE) 1178/2011 și a Regulamentelor de amendare.
 • Limitări ale timpului de zbor și timpului de serviciu.
 • Curs de pregătire a inspectorilor NAA – Inspector operațiuni de zbor.
 • Reguli speciale de operare: ETOPS, MNPS, RVSM, LVO (AWOPS), PBN.
1.2 Legislația aeronautică:
 • Noul Regulament de bază UE 2018/1139.
 • Dreptul aerian internațional: aplicare și practică.
 • Legislație in domeniul asigurărilor în aviație.
 • Supravegherea modificărilor în ATM/ANS Partea 1.
 • Prezentare generală a Regulamentului 2017/373.
 • Contextul de reglementare în domeniul AIS/AIM (IM-REG).
 • Funcţiile unei Autorităţi Aeronautice Naţionale de Supraveghere.
1.3 Managementul calității aviației:
 • Tehnici de audit ce țin de licențierea echipajelor de zbor.
 • Managementul auditului de conformitate.
 • Tehnici de audit de reglementare.
 • Cele mai bune practici pentru auditorii naționali.
 • Monitorizarea conformității aerodromului.
 • Tehnici de audit pentru operațiuni de zbor și la sol – Monitorizarea conformității PART OPS.
 • Familia de standarde SR AS/EN 9100.
 • Auditor intern.
1.4 Siguranța aviației:
 • SARP-uri, Anexa 14 (inițială).
 • Cerințe SMS – Introducere.
 • Sisteme avansate de management al siguranței (SMS) și sisteme de management integrat (IMS).
 • Evaluarea riscurilor de aerodrom.
 • SMS de aerodrom pentru practicieni.
 • Programul UE de inspecție la rampă (SAFA).
 • Programul UE de inspecție pe rampă (SAFA) – conștientizare.
 • Programul UE de inspecție pe rampă (SAFA) – cursul inițial teoretic și practic.
 • Programul UE de inspecție la rampă (SAFA) – cursul recurent pentru inspectori. 
 • Sănătate și siguranță la locul de muncă – Conștientizare generală.
 • Curs de formare în investigație.
 • Investigarea incidentelor: Management eficient al riscului de siguranță.
 • Sisteme de management al siguranței.
 • SORA- Raportarea și analiza evenimentelor legate de siguranță.
1.5 Menținerea navigabilității:
 • Monitorizarea menținerii navigabilității aeronavei (ACAM).
 • EASA PART 145.
 • EASA Part-66/147.
 • EASA Part M, Subpart G&I.
 • Siguranța rezervorului de combustibil (FTS) – cursul inițial și refresher.
 • Sistemul de interconectare a cablurilor electrice (EWIS) – inițial și refresher.
 • Enhanced Zonal Analysis Procedure (EZAP) –  initial and refresher.
 • Critical Design Configuration Control Limitation (CDCCL).
 • Descărcare electrostatică (ESD) – inițial și refresher.
 • Inspecție cu boroscop (NDI) – inițială și refresher.
 • Motor RUN up – inițial și refresher.
 • Inspecție coroziunii (Programul CPCP) – inițial și refresher.
 • Factori umani în întreținerea tehnică – inițial și refresher.
 • OJT – EASA Certificare CAA.
 • OJT – EASA Certificare AD (conversie).
 • Regulamentul (UE) 1321/2014 (menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor aeronautice).
 • Program de fiabilitate.
 • Tranziția la Part-CAMO (Part-M – Evoluții viitoare).
1.6 Bunuri periculoase:
 • Dangerous Goods – Curs de instruire pentru personalul CAA.
 • Dangerous Goods  IATA Cat 8 – Personal de rampă.
 • Dangerous Goods  IATA Cat 9 – Echipaj de cabină și personal de control al pasagerilor.
 • Dangerous Goods IATA Cat 10  – Piloți și agenți operaționali.
 • Inițial IATA Fuel Quality Pool (IFQP).
1.7 Operațiuni la sol:
 • Evaluarea și raportarea stării suprafeței pistei (inițial).
 • Planificarea și proiectarea pistelor, căilor de rulare, rampei (Anexa 14 OACI).
 • Degivrarea/antigivrarea aeronavei la sol.
 • Siguranță în zona aerodromuli.
 • Cele mai bune practici pentru inspectorii de marfă.
 • Proceduri operaționale de siguranță specifice GSE.
 • Controlul încărcării în deservire la sol. 
 • Supraveghetor de încărcare.
 • Încărcare manuală.
 • Evaluarea și raportarea stării suprafeței pistei.
 • Coordonarea pregătirii aeronavei pentru zbor retur.
1.8 Navigabilitate inițială:
 • Curs de navigabilitate.
 • Metode, reglementări și cerințe NDT (EN 4179).
 • Regulamentul (UE) 748/2012 (certificarea de navigabilitate și de mediu a aeronavelor).
1.9 Management:
 • Manager responsabil.
 • Managementul faunei sălbatice pe aerodrom.
 • Instruire în managementul aeroporturilor.
 • Managementul schimbării la aerodromuri.
 • Programul de management în aviație civilă.
 • Contractare și managementul contractelor.
 • Atelier Emergency Response Planning (ERP).
 • Managementul resurselor umane.
 • Evaluarea riscurilor.
2.0 Drone UAS:
 • UAS-AWE – Cerințe de navigabilitate și echipamente pentru sistemele de aeronave fără pilot.
 • UAS-INI – Bazele reglementărilor europene ale sistemelor de aeronave fără pilot.
 • Instruire practică pentru pilot de drone pentru categoriile deschise A1+A3.
2.1 Alte cursuri:
 • Curs de instructor ASTP.
 • Abilități de comunicare.
 • Instruire ETD Test Kit.
 • Instruire practică a instructorilor – demonstrator OSD la fața locului.
 • Abilități de prezentare.
 • Train the Trainer.

pentru informații detaliate despre o anumită activitate, vă rugăm să ne trimiteți o solicitare!

Telefon

(+373)69 332 255

Mail

info@diplomatair.md

sedinte foto cu avion

cursuri de aviatie

cursuri de aviatie

cursuri de aviatie