Blog

Eficienţa utilizării aviaţiei în agricultură

Posted by:

Eficienţa utilizării aviaţiei în agricultură

Nu este secret că Republica Moldova este un stat agrar având implicată în acest sector cca 60 % a populaţiei.

Experienţă ţărilor dezvoltate ne vorbeşte de aplicarea celor mai performante tehnologii în agricultură pentru a obţine rezultate înalte.

Care sunt factori importanţi ce influenţează rezultatele producţiei agricole?

  1. Tehnologia prelucrării  solului;
  2. Respectarea asolamentului;
  3. Seminţe calitative, protejate;
  4. Tehnologia creşterii producţiei agricole:

- îngrăşeminte;

- protecţie;

- irigare (riscul pur – asigurare).

  1. Condiţiile climaterice.

Aviaţia este parte componentă a aplicării tehnologiilor performante în creşterea producţiei agricole. Care sunt avantajele utilizării aviaţiei uşoare în agricultură în comparaţie cu tehnica terestră?

  1. Eliminarea pierderilor sub roţile tractorului (12-15%);
  2. Productivitatea:- tractorului – 100-120 ha/zi;

-avionului  – 350-500 ha/zi (în depedenţă de condiţiile climaterice);

  1. Accesul în cîmp după ploi,etc.

Aceste avantaje duc la reducerea costurilor producţiei agricole de 2 -2,5 ori şi creşterea recoltei la ha cu 25 – 35 %.

0


About the Author:

Add a Comment